Tomáš Hudák
Pracujem v Slovenskom filmovom ústave, kde mám na starosti propagáciu slovenskej kinematografie v zahraničí so zameraním na dokumentárny film. Som taktiež členom programových tímov MFF Cinematik a FF 4 živly, v minulosti som pracoval aj pre A4 – priestor súčasnej kultúry a pre MFF Bratislava.