Matej Sotník
Venujem sa mysleniu a písaniu o filme. Študujem filmovú vedu na FTF VŠMU v Bratislave, semester som strávil na pražskej FAMU. O filme pravidelne publikujem v mainstreamových aj odborných periodikách v printe aj onlajne. Fokusujem sa na dokumentárny film. Teoreticky aj prakticky. Spoluzakladal som a vediem alternatívnu distribučnú platformu Dokument na kolesách zacielenú na mediálne vzdelávanie v oblasti autorského dokumentu. S Roberou Tóthovou a Milošom Krekovičom vediem diskusnú reláciu 3Kritici o nových filmoch v slovenských kinách. Pravidelne navštevujem a reportujem z medzinárodných filmových festivalov.