Učiť sa, učiť sa, učiť sa!

(Cambridge, réžia: Eldora Trajakova, Bulharsko 2015, 64min)

CAMBRIDGE_8

Tak povedal súdruh Lenin a obyvatelia Dolného Cibaru si vzali jeho slová k srdcu. Najchudobnejšia oblasť Bulharska, v ktorej prevažnú časť obyvateľstvo tvoria Rómovia, je vo svete preslávená pod názvom Cambridge vďaka svojej vysokej vzdelanosti, ako tvrdí rovnomenný dokument. Tento nezvyčajný fakt, vzhľadom nato, že ide o rómsku osadu, je ústrednou témou filmu. Počas štyroch ročných období sleduje osudy učiteľov a žiakov cibarskej školy, ich postoje k učeniu, svetu a životu.

Rámcovanie do štyroch ročných období je obľúbený postup pri etnografickom dokumente. Ponúka možnosť sledovať nažívanie osôb v danej lokalite v rôznych časových obdobiach a vytvoriť si celistvý obraz ich života. Každé obdobie ponúka a prináša niečo nové, či už prístup k práci, kultúrne a športové udalosti, ale aj prispôsobovanie každodenného života zmenám v prírode.

CAMBRIDGE_4

Zaujímavým prvkom je striedanie viacerých formátov obrazu, pri prírode a poľnohospodárstve prevláda 16:10 a 16:9, pri dedinských sekvenciách 4:3. Pri záberoch prostredia je praktickejší väčší formát.

Na chod školy nazerá film cez jej učiteľov a žiakov. Každý z učiteľov má iné motivácie prečo zostať v Cibare, keďže nejde o najvhodnejšie miesto na život. Niekto to vníma ako poslanie od boha, ďalší ako povolanie, pre ktoré treba niečo obetovať. Deti majú jasno. Vysoká škola v zahraničí a následná emigrácia. Im Cibar nemá čo ponúknuť.

Čo však desí rodičov, je existencia silnej diskriminácie. Bráni vzdelaniu v mestách a lepším pracovným pozíciám. Mnoho rodičov opisuje svoje kladné skúsenosti z Talianska a Španielska, kde práca ponúka možnosť zárobku, z ktorého sa dá financovať štúdium detí.

Silným motívom je aj náboženské cítenie občanov Dolného Cibaru. Kostol, po škole druhá najzobrazovanejšia inštitúcia, je miestom, kde sa stretávajú matky. Počas zimy  prebieha 16. januára náboženská slávnosť a na jar krst. Viera a tradície mali v rómskej kultúre vždy silné miesto, ani vzdelanie nemá vplyv na výrazný odklon od zvykov.

CAMBRIDGE_5

Škola, ako najdôležitejšia budova v dedine, nezostáva nečinná ani počas leta. Prevádzkuje sa v nej škola pre dôchodcov. Tí sa učia napríklad angličtinu, zatiaľ čo deti sa venujú športovým činnostiam, ako je súťaž v plávaní, ktorú pre ne pripravilo vedenie. Rovnako aj žiacke divadlo, metaforicky odzrkadľujúce postoj bulharskej spoločnosti k Rómom.

Keďže ide o agrikultúrnu oblasť, počas celého roka sa film venuje motívu poľnohospodárstva. Od lovu rýb, chovu kráv až k zberu slnečnice a hrozna či bizarnú formu trestu za vysvedčenie, vo forme vyhrážania sa deťom, že ak nebudú mať samé áčka dostanú kozu, ktorú budú musieť celé leto chovať.

Rurálna krajina, fungujúca na skromnom poľnohospodárstve, neponúka veľa pracovných možností. To málo, čo je k dispozícii je obmedzené sezónne. Vzdelanie tak ponúka možnosť presunu do mestkých oblastí, kde je väčšia možnosť uplatnenia. To sa pre mladých Rómov javí ako najsilnejšia motivácia. Dokáže však nerómska spoločnosť túto snahu oceniť?

Matej Sibyla

Presvedčte sa v pondelok 3.4. o 19:00 v Bratislavskom Foajé na premietaní z cyklu KineDok – alternatívna distribúcia kreatívnych dokumentov

Komentáre sú uzavreté.