Obsadenie

zodpovedná redaktorka
Eva Križková (EK) — ek(a)kinecko.com

producentka
Eva Pavlovičová (EP) — ep(a)kinecko.com

distribúcia
Veronika Čechová (vero) — vero(a)kinecko.com

redakčný kruh
Eva Pavlovičová (EP) — ep(a)kinecko.com
Lukáš Sigmund (hLuk) — hluk(a)kinecko.com
Petra Hanáková (PeHa) — podrezanyjazyk(a)gmail.com

jazyková redaktorka
Jitka Madarásová

grafický dizajn
Pavlína Morháčová (Pávka)
www.pavka.sk