O Kinečku

KINEČKO je dvojmesačník, ktorý odráža kinematografiu v súčasných a premenlivých súvislostiach, približuje hlbšie a nekonformné vnímanie filmu širšiemu publiku, podporuje písanie o filme, ako relevantnú súčasť živej kinematografie. Slúži ako zdroj informácií a priestor pre otvorenú ale zároveň fundovanú diskusiu súčasnej filmárskej obce a filmovej kritiky.

Cieľovou skupinou KINEČKA sú filmoví profesionáli, študenti, účastníci filmových festivalov, členovia filmových klubov, skutoční milovníci filmu bez hraníc, záujemcovia o (od)vážnejší pohľad na dianie v súčasnej kinematografii.

Za cenu 3 € získate obálku, v ktorej nájdete okrem časopisu aj DVD s dokumentárnym, študentským, alebo iným filmom mimo bežnej distribúcie.

KINEČKO je časopis, ktorý sa snaží o dialóg a vzájomný tvorivý vzťah so svojimi čitateľmi. Môžete do neho vstúpiť aj tak, že si na DVD poskladáte vlastný obal, ktorý si predtým vystrihnete na vyznačenom mieste. Ak sa takto zahráte s každým číslom KINEČKA, vytvoríte si originálnu DVD edíciu aj s výstižnými popiskami ku každému filmu.