Červený koberec

Červený koberec je miesto, na ktorom sa hrdo vynímajú mená tých, ktorí či už hmotným alebo nehmotným spôsobom prispeli k budovaniu stabilnej pozície svojho obľúbeného časopisu a jeho sprievodných filmových aktivít.

KINEČKO podporili:

Tobiáš Potočný

Ľubica Pavlovičová

Ján Križka

Juraj Pavlovič

Mária Bieliková

Diana Fabiánová a celá jej rodina

Petra Hanáková

Emília Luptáková

Oľga Hromkovičová

Dominika Miklošíková – Jolanka z Parcu

Martina Novysedláková

Miro Remo

Maroš Berák

Tereza Križková

Hana Pavlovičová

Paul Kinji

Plaftik s.r.o.

Murci

Zuzana Gindl-Tatárová

Martin Ciel

Vanda Raymanová

Andrej Kolenčík

Jaro Vojtek

Zuzana Piussi

Juraj Chlpík

František Krähenbiel

Deana Kolenčíková

Marek Šulík

Pavel Branko

Matyás Prikler

Daniela Chlapíková

Juraj Kušnierik

Katarína Ondrejíčková

Slávka Kuročková

Elena Kollárová